Gäller från 2014-06-13

Vi på eQuipIT Sverige AB (nedan omnämnt som eQuipIT) har som ambition att alltid ge bästa service till våra kunder. Om du har frågor eller önskemål, tveka inte att kontaka oss - klicka här.

BESTÄLLNING
I kundvagnen visas det totala priset för varorna inklusive 25% moms och frakt. I kundvagnen visas även tillgängliga fraktsätt och leveranstider (normalt 1-2 arbetsdagar). Samtliga varor finns på lager om ej annat anges. Om beställningen ej levererats inom angiven leveranstid äger köparen rätt att häva köpet utan kostnad.
Efter mottagen order skickar eQuipIT en orderbekräftelse som följs av en leveransbekräftelse. I leveransbekräftelsen bifogas ett kollinummer så att köparen kan spåra beställningen.
För outlösta brev/paket förbehåller sig eQuipIT rätten att debitera köparen 250kr i avgift för frakt- och hanteringskostnader.
Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

BETALNINGSSÄTT
Kortbetalning/Direktbankbetalning: (inga extra avgifter tillkommer). Kortbetalningar sker över krypterad förbindelse och tillhandahålls av den PCI DSS certifierade betalningsväxeln Quickpay. Köparens kortuppgifter förmedlas direkt till Quickpay och är inte tillgängliga för eQuipIT eller för tredje part.
Faktura: (14 dagar för privatpersoner, 30 dagar för företag). Faktura avgift 19kr tillkommer. För att handla mot faktura måste köparen ange personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura som privatperson är bland annat att köparen är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 60kr, samt dröjsmålsränta med 24 % per år. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

ÅNGERRÄTT
14 dagar ångerrätt för privatpersoner: Varan och dess emballage ska inom 14 dagar återsändas till eQuipIT i väsentligen oförändrat skick. Köparen står för frakten och ansvarar för varan tills dess att den ankommit till eQuipIT. Återbetalningen sker senast 14 dagar från amälan, under förutsättning att varan har ankommit till eQuipIT. Hela köpesumman återbetalas, med två undantag:
- Om varan inte återsänds i väsentligen oförändrat skick kommer ett avdrag att ske motsvarande den värdeminskning som uppkommit.
- Hela köpesumman inklusive frakt återbetalas. Om köparen har valt ett annat fraktsätt än den standardfrakt som erbjuds (paket till ombud) återbetalas dock inte fraktkostnaden.
För att använda sig av ångerrätten kontaktar köparen eQuipIT för vidare instruktioner - klicka här.

GARANTI
6 månader garanti: Om varan går sönder inom 6 månader från köpdatum och felet inte beror på felaktigt handhavande eller yttre påverkan åtgärdar eQuipIT varan genom reparation eller utbyte.
Leveransförsening: Om eQuipIT ej hunnit leverera varan inom angiven leveranstid äger köparen rätt att häva köpet utan kostnad.
Transportskada: I händelse av en transportskada ska detta anmälas till eQuipIT utan dröjsmål. eQuipIT ombesörjer därefter kontakt med transportföretaget för vidare åtgärd.
För att använda sig av garantin kontaktar köparen eQuipIT för vidare instruktioner - klicka här.

REKLAMATION
3 år reklamationsrätt gäller enligt svensk lag vilket ger köparen rätt att reklamera en vara som avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Reklamation ska göras utan dröjsmål, senast inom 2 månader från att felet upptäckts till eQuipIT: klicka här. eQuipIT begär i normalfallet att varan skickas in till eQuipIT för bedömning och ersätter vid godkänd reklamation fraktkostnaden.
För att reklamation ska anses som giltig ska köparen kunna påvisa att det reklamerade felet är ursprungligt alternativt relaterat till konstruktionsfel. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

INTEGRITETSPOLICY
Alla uppgifter som lämnas till eQuipIT på denna sajt behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och säljs ej vidare till tredje part. Lösenord sparas krypterat och är inte åtkomliga för eQuipIT.
eQuipIT använder "cookies" för att hantera vissa av funktionerna på denna sajt. En cookie är en liten textfil som skickas från eQuipITs webbserver och som sparas av användarens webbläsare. Syftet med att använda cookies är för att hålla reda på om användaren loggat in på webbplatsen och för att användaren därigenom skall slippa logga in på varje ny sida, hålla reda på vilka varor som ligger i varukorgen och att räkna antalet användare och trafik. Genom att använda cookies kan eQuipIT förstå hur webbplatsen används och därmed utveckla och förbättra den.
Köparen äger rätt att från eQuipIT begära: utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras, att registrerade uppgifter raderas.

TVIST OCH FORCE MAJEURE
Vi är måna om att du ska bli nöjd som kund hos oss. Skulle något inte vara till belåtenhet, kontakta oss. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
Länk till EU-kommisionens tvistlösningsverktyg: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från eQuipIT som gör att eQuipIT ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att eQuipIT befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

ÖVRIGT
eQuipIT reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data utanför eQuipITs kontroll.