Gäller från 2019-10-24

Vi på eQuipIT Sverige AB (nedan omnämnt som eQuipIT) är måna om att du ska bli nöjd som kund hos oss. Om du har frågor, synpunkter eller önskemål, tveka inte att kontakta oss.

BESTÄLLNING

I kundvagnen visas det totala priset för varorna inklusive 25% moms och frakt. I kundvagnen visas även tillgängliga fraktsätt och leveranstider. Samtliga varor finns på lager om ej annat anges.

Efter mottagen order skickar eQuipIT en orderbekräftelse som följs av en leveransbekräftelse när varan lämnar eQuipITs lager. 

För outlösta brev/paket förbehåller sig eQuipIT rätten att debitera köparen 250kr i avgift för frakt- och hanteringskostnader.

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

ÅNGERRÄTT

14 dagar ångerrätt för privatpersoner: Varan och dess emballage ska inom 14 dagar återsändas till eQuipIT i väsentligen oförändrat skick. Köparen står för returfrakten och ansvarar för varan tills dess att den ankommit till eQuipIT. Återbetalningen sker senast 14 dagar från anmälan, under förutsättning att varan har ankommit till eQuipIT. Hela köpesumman återbetalas, med två undantag:

- Om varan inte återsänds i väsentligen oförändrat skick kommer ett avdrag att ske från det belopp som återbetalas motsvarande den värdeminskning som uppkommit.

- Om köparen har valt ett annat fraktsätt än det standardalternativ som är förvalt i kassan återbetalas inte fraktkostnaden.

För att använda sig av ångerrätten kontaktar köparen eQuipIT för vidare instruktioner.

GARANTI

1 år garanti: Om varan går sönder inom 1 år från köpdatum och felet inte beror på felaktigt handhavande eller yttre påverkan åtgärdar eQuipIT varan genom reparation eller utbyte.

Leveransförsening: Om eQuipIT ej hunnit leverera varan inom angiven leveranstid äger köparen rätt att häva köpet utan kostnad.

Transportskada: I händelse av en transportskada ska detta anmälas till eQuipIT utan dröjsmål. eQuipIT ombesörjer därefter kontakt med transportföretaget för vidare åtgärd. Om leveransen upphämtas hos ombud ska synlig transportskada anmälas direkt på plats till ombudet. 

För att använda sig av garantin kontaktar köparen eQuipIT för vidare instruktioner.

REKLAMATIONSRÄTT

3 år reklamationsrätt gäller enligt svensk lag vilket ger köparen rätt att reklamera en vara som avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Reklamation ska göras utan dröjsmål, senast inom 2 månader från att felet upptäckts till eQuipIT.

För att reklamation ska anses som giltig ska köparen kunna påvisa att det reklamerade felet är ursprungligt alternativt relaterat till konstruktionsfel. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För att använda sig av reklamationsrätten kontaktar köparen eQuipIT för vidare instruktioner.

INTEGRITETSPOLICY

Alla uppgifter som lämnas till eQuipIT på denna sajt behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och säljs ej vidare till tredje part. Lösenord sparas krypterat och är inte åtkomliga för eQuipIT.

eQuipIT använder cookies för att hantera vissa av funktionerna på denna sajt. En cookie är en liten textfil som skickas från eQuipITs webbserver och som sparas av användarens webbläsare. Syftet med att använda cookies är att hålla reda på om användaren loggat in på webbplatsen och för att användaren därigenom skall slippa logga in på varje ny sida, hålla reda på vilka varor som ligger i varukorgen och att möjliggöra statistikfunktioner. Genom att använda cookies kan eQuipIT förstå hur webbplatsen används och därmed utveckla och förbättra den.

Köparen äger rätt att från eQuipIT begära: utdrag av registrerade uppgifter, att registrerade uppgifter ändras, att registrerade uppgifter raderas.

TVIST OCH FORCE MAJEURE

Vi är måna om att du ska bli nöjd som kund hos oss. Skulle något inte vara till belåtenhet, kontakta oss. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Länk till EU-kommissionens tvistlösningsverktyg: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från eQuipIT som gör att eQuipIT ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att eQuipIT befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

ÖVRIGT

eQuipIT reserverar sig för eventuella skrivfel och förändringar av tekniska data utanför eQuipITs kontroll.

Produkt har lagts till jämförelsen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss.